Day: พฤษภาคม 2, 2020

เบรคแลม

หลักการทำงานเบรคของ Lambretta แบบง่ายๆ

การทำงานเบรคของ Lambretta คร่าวๆนะครับ

การทำงานเมื่อเราบีบเบรคซ้าย
1 . Equalizer จะทำงาน เกิดมีแรงโหลดขึ้น ที่สายเบรคหลัง
และที่สาย Connecting Cable
2 . กำลังที่เกิดที่สาย Connection Cable จะส่งไปยังเบรคหน้า โดยผ่านอุปกรณ์ ชื่อ Knocker เพื่อดัน Piston
3 . กำลังที่เกิดขึ้นจะทำให้เบรคหน้าทำงานร่วมกันกับเบรคหลังครับ

ส่วนกรณีบีบเบรคขวา แรงโหลดจะไปที่เบรคหน้าอย่างเดียวไม่ไปที่เบรคหลังนะครับ

ดังรูปตัวอย่างเพื่อจะได้เข้าใจง่าย แต่ในภาพเป็นดรัมเบรค แลมของเราเป็นดิสก์เบรคนะครับ

ระบบเบรคของ Lambretta เรียกว่า Combi brake system หรือ CBS นะครับ